Tieslietu nams Jēkabpilī — pirmā tik liela mēroga jaunbūve pilsētā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Iekšējo inženiertīklu izbūve Jēkabpils tieslietu namā — jaunajā valsts institūciju darba vietā.

Jaunbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI