Izbūvējam iekšējās inženierkomunikāciju sistēmas.

Mūsu pakalpojumi

Piedāvājam iekšējās inženiertīklu sistēmas atbilstoši jūsu būvprojekta tehniskajai specifikācijai, vai piemeklējam līdzvērtīgas alternatīvas. Mēs veidojam atklātu komunikāciju un partnerību, tāpēc jūs iegūsiet savlaicīgi izbūvētas inženiertīklu sistēmas paredzētā budžeta ietvaros.

Vienots inženiertīklu risinājums.

— Apkures sistēmas
— Siltumapgādes sistēmas
— Siltummezgli
— Katlu mājas

Apkure un siltumapgāde

— Mehāniskās ventilācijas sistēmas
— Gaisa dzesēšanas sistēmas
— Siltumatgūšanas risinājumi
— Gaisa mitrināšana un sausināšana
— Dūmu novadīšanas sistēmas

Ventilācija un kondicionēšana

Ēku iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija

— Ūdensapgādes sistēmas
— Kanalizācijas sistēmas
— Ugunsdzēsības sistēmas
— Lietus kanalizācijas sistēmas

Rūpīgi veidots darba process, jūsu būvniecības projekta panākumiem, ieguldot labāko, kas mums ir.

BIK SISTĒMAS PROCESS

Piedāvājums.

Piemeklējam inženiertīklu iekārtas un materiālus atbilstoši projektēšanas uzdevumam. Radoši kombinējam tehnoloģiskos risinājumus, lai ietaupītu izbūves budžetu.

01

02

Inženiersistēmu izbūve.

Veicam inženiertīklu tehniskā projekta realizāciju. Nodrošinām pārskatāmu un saprotamu sistēmu montāžas procesu.

Izpilddokumentācija

03

Uzņēmums ar rezultatīvu pieredzi.

57k+
kv.m
objektu platība
16
objektu pabeigts,
t.sk. valsts nozīmes
6,3
milj. eiro bez PVN
apgrozījums
Uz 2021. gadu
Uz 2021. gadu
Uz 2021. gadu
Ar mūsu komandas kvalifikāciju un pieredzi esam spējīgi izstrādāt projektu un izbūvēt inženiersistēmas dažādu veidu ēkām, tostarp, bet ne tikai — ražotnēm, birojiem, sabiedriskajām ēkām, valsts un privātajiem pasūtītājiem.

BIK sistēmas speciālistiem ir projektēšanas un būvdarbu vadīšanas sertifikāti ar atbilstošu pieredzi, lai veiktu darbus objektos ar visstingrākajām prasībām.

Eksperta zināšanas darbā ar jaunbūvēm un rekonstrukcijām.

Izmantojam industrijas līderu zīmolu tehnoloģijas.

Izbūves materiāli un iekārtas

Ko saka mūsu klienti.

"Ir patīkami strādāt ar speciālistiem, kas nebaidās ieviest inovatīvus risinājumus savā ikdienā un labi pārzin izraudzīto BIM projektēšanas programmu īpatnības, darba plūsmas—un ar savu profesionalitāti ir neatsverami projekta BIM komandas dalībnieki."

"Ir patīkami strādāt ar speciālistiem, kas nebaidās ieviest inovatīvus risinājumus savā ikdienā un labi pārzin izraudzīto BIM projektēšanas programmu īpatnības, darba plūsmas—un ar savu profesionalitāti ir neatsverami projekta BIM komandas dalībnieki."

"BIK sistēmas ir profesionāls un uzticams darbuzņēmējs iekšējo inženiertīklu (AVK, UK) projektēšanas un būvniecības darbos. Atsaucīgs un izpildīgs partneris gan tendera stadjā, gan pēc tam veicot būvdarbus. Atzinīgi novērtējam sniegto kvalifikāciju kopīgai dalībai iepirkumos."

"BIK sistēmas sevi ir pierādījis liela mēroga būvprojektos ar kvalitatīviem inženiertehniskajiem risinājumiem un ar spēju ātri pielāgoties mainīgajai situācijai objektā. Līdzšinējo sadarbību vērtēju kā pozitīvu."

"BIK sistēmas sevi ir pierādījis liela mēroga būvprojektos ar kvalitatīviem inženiertehniskajiem risinājumiem un ar spēju ātri pielāgoties mainīgajai situācijai objektā. Līdzšinējo sadarbību vērtēju kā pozitīvu."