Biroja ēkas piebūve un esošās ēkas pārbūve atkritumu poligonā 'Getliņi'.

Iekšējo inženiertīklu izbūve Baltijas lielākajā CSA atkritumu poligonā.

Jaunbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI