Uzņēmuma 'Lesjofors Springs LV' jaunā ražotnes ēka.

Inženiersistēmu projektēšana un izbūve uzņēmuma 'Lesjofors Springs LV' jaunajā rūpnīcas ēkā.

Jaunbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI